Zastupitelstvo obce

Pozvánka na 4.veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova

Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu, kontrola usnesení,schválení záměru prodeje pozemků ("R46 MÚK Olšany"), schválení záměru pronájmu pozemků ("R46 MÚK Olšany"), schválení smluv o poskytnutí příspěvku ZO ČZS Olšany u Pv, MS Olšany, TJ Sokol Olšany u Pv, Římskokatolické farnosti Olšany u Pv, rozpočtové změny č.1, podání žádosti do projektu ROP "Revitalizace veřejných prostranství Obce Olšany u prostějova, různé

Stránky