Připravované a probíhající projekty

 

Tyto projekty jsou právě realizovány nebo jsou připravovány a plánovány v naší obci:

1)    VÝSTAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Projekt řeší revitalizaci brownfieldu bývalých dřevařských závodů. Na části pozemku vyroste nová moderní hasičská zbrojnice. Výhodou bude umístění mimo hlavní komunikaci, a tudíž menší zátěž pro obec a dopravu při cvičeních nebo výjezdu jednotky.  Vzhledem k možnosti získání dotace, a navíc ještě bezúročné půjčky od státu, které společně pokryjí cca 80 % nákladů, dalo zastupitelstvo v září 2023 tomuto projektu zelenou.


Stav

Demolice původních budov + příprava financování

Náklady

Cca 50 mil. Kč

Předpokládaná dotace

Cca 20 mil. Kč

Bezúročná půjčka

Cca 20 mil. Kč

 

2)    ZNOVUOTEVŘENÍ ZUBNÍ ORDINACE

Po rozeslání dotazníků, který se týkal znovuotevření zubní ordinace, byl zjištěn velký zájem o tuto službu v naší obci. Během srpna 2023 byla vypsaná veřejná zakázka a vybrán dodavatel vybavení. Během podzimu 2023 se připravuje výběrové řízení na provozovatele zubní ordinace. Dále budou následovat menší stavební úpravy původních prostor a nastěhování vybavení.

 

Stav

Nákup vybavení, příprava výběrového řízení na provozovatele

Náklady

Cca 2,7mil. Kč

Dotace

-

 

3)    VÝSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Již dlouhou dobu obec uvažuje o možnosti výstavby domu s pečovatelskou službou v naší obci. Pro tento projekt se pokoušíme definovat jeho přesné zaměření a přesnou péči, kterou je obec schopna poskytnout. Na základě tohoto rozhodnutí můžeme pak získat finance a případně zažádat o dotace. V červnu 2023 zastupitelstvo schválilo přepracování projektu tohoto domu. Jeho případné umístění je plánované za farou.

 

Stav

Diskuze, příprava stavebního projektu

Náklady

Nelze stanovit

Předpokládaná dotace

Bude upřesněno, dle vybraného programu

 

4)    MODERNIZACE OSVĚTLENÍ V OBCI

Renovace veřejného osvětlení se týká výměny svítidel, úpravy výložníků, rekonstrukcí rozvodných skříní a v úseku Záhumení i výměny stožárů. V současné době tento projekt realizujeme a měl by být dokonče v listopadu 2023. Slibujeme si velké úspory v nákladech na energie. 

 

Stav

Probíhá

Náklady

1,8 mil. Kč

Dotace

- Kč

 

5)    REKONSTRUKCE HABLOVSKÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2022 jsme připravili plán pro celkovou rekonstrukci areálu, včetně rekonstrukce povrchu hřiště, oplocení a dětských prvků. Žádost jsme podali do programu Ministerstva pro místní rozvoj. V měsíci červenci nám přišla odpověď, že náš projekt byl zařazen mezi náhradní projekty určené k realizaci. Vzhledem k menšímu objemu finančních prostředků jsme alespoň objednali herní prvky pro děti ve věku 3–10 roků, které byly v letních měsících roku 2023 na hřišti v Hablově instalovány. Momentálně výběr laviček a finální úpravy terénu. Pro úpravu plochy hřiště bude v budoucnu znovu podaná žádost o dotaci.

Stav

Finalizace

Náklady

400tis. Kč

Dotace

-

 

6)    CYKLOSTEZKA LUTÍN

Jedná se o výstavbu cyklostezky směrem na Lutín, a to po levé straně (ve směru na Lutín) - cyklostezka tak bude navazovat přímo na komunikaci do obce. Byla dokončena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, nyní čekáme na její schválení. abychom mohli veřejnou zakázku vypsat. 

Stav

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby

Náklady

Cca 10 mil. Kč

Dotace

Cca 8,3 mil. Kč

 

 7)    VÝSTAVBA NOVÝCH DOMŮ V ČÁSTI "NA KLÍNĚ" - SMĚR TŘEBČÍN

Pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě na Třebčín proběhl výběr zájemců dle vyplněných dotazníků. Právě probíhá prodej pozemků za cenu 3500 Kč/m2, současně také probíhá výstavba inženýrských sítí. Část nákladů (1/4) hradí soukromý investor, zbytek finančních prostředků bude hrazena z prodeje stavebních pozemků. Akce by měla trvat do konce července 2024.

Stav

Prodej, stavba inženýrských sítí

Náklady

60 mil. Kč

 

8)    MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ NA ČOV

Výsledkem tohoto projektu má být úspora elektrické energie při provozu ČOV. Na střeše ČOV byly instalovaný fotovoltaické články, nyní čekáme na povolení jejich zapojení.

Stav

Momentálně realizováno

Náklady

705 tis. Kč

 

 9)    VÝSTAVBA CHODNÍKU NA PIANU

Tento projekt jsme rozdělili na dvě části, první od restaurace Grand po Karlov, druhá část je úsek na Pijaně od mostu až po konec obce. V současné době je vypracovaný stavební projekt a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

Stav

Příprava veřejné zakázky

Rozpočet

Cca 6 mil. Kč

Dotace

Zažádáno, cca 5 mil. Kč

 

10)    NÁKUP A INSTALACE SÁČKŮ NA PSÍ VÝKALY

Na žádost obyvatelů obce byli nakoupeny zásobníky na sáčky na psí výkaly, které budou instalovány na stávající koše. Probíhá vytipování nejvhodnějších a frekventovaných míst.

Stav

Příprava montáže – označení umístění

Rozpočet