Záměr směny pozemku parc.č. 674

Vyvěšeno: 
Pátek, Září 12, 2014
Sejmuto: 
Úterý, Září 30, 2014