Např. 06/16/2021
Např. 06/16/2021
Vyvěšeno Sejmuto Název Popis Dokument Kategorie
03.04.2012 08.05.2012 Konkurzní řízení

na pozici ředitel/ka ZŠ a MŠ

PDF icon 45-konkurzreditelka.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Hospodaření obce Olšany u Prostějova za rok 2011 PDF icon 19-hospodareniobce2011.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 PDF icon 21-fin1211.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2011 sestaven k 31.12.2011 PDF icon 23-vys1211.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Oznámení PDF icon 39-oznameninahlednuti2011.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 ROZVAHA-BILANCE ZŠ a MŠ za období 12/2011 PDF icon 24-rozvahazs2012.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Příloha za období 12/2011 sestavena k 31.12.2011 PDF icon 25-pri1211.pdf Hospodaření obce
02.04.2012 20.04.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 PDF icon 26-audit2011.pdf Hospodaření obce
27.03.2012 06.04.2012 Výzva k podání nabídky

Kanalizace v křižovatce Stoka č A +AL+A-1, chodníky a přeložky

PDF icon 41-vyzvakpodaninabidkykrizovatka.pdf Veřejné zakázky
27.03.2012 04.06.2012 Výzva k podání nabídky

„Přístavba oddělení mateřské školky-etapa II.1“

PDF icon 42-vyzvakpodaninabidkymsii.pdf Veřejné zakázky

Stránky