Např. 06/02/2023
Např. 06/02/2023
Vyvěšeno Sejmuto Název Popis Dokument Kategorie
19.03.2013 26.03.2013 Zasedání zastupitelstva 26.3.2013 PDF icon 84-z26313.pdf Zastupitelstvo obce
15.03.2013 02.04.2013 Územní rozhodnutí

"Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domů Olšany u Prostějova"

PDF icon 85-rozhodnutisitetr2.pdf Stavební úřad
15.03.2013 30.03.2013 Záměr odprodat nemovitý majetek PDF icon 79-zamerolkr.pdf Krajský úřad
13.03.2013 28.03.2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 PDF icon 82-sosmnavrhrozpoctu2013.pdf SOSM
13.03.2013 29.03.2013 Pozvánka na valnou hromadu PDF icon 81-sosmpozvankavh.pdf SOSM
13.03.2013 28.03.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PDF icon 80-sosmzpravaoprezkoumani2012.pdf SOSM
12.03.2013 22.03.2013 Valná hromada PDF icon 77-mkpozvankavh.pdf Mikroregion KOSÍŘSKO
12.03.2013 21.03.2013 Valná hromada PDF icon 83-pozvanka-vhrh12013.pdf Mikroregion KOSÍŘSKO
06.03.2013 22.03.2013 Závěrečný účet za rok 2012 PDF icon 76-mkzaverecnyucet2012.pdf Mikroregion KOSÍŘSKO
04.03.2013 25.03.2013 Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Olšany u Prostějova - Přírodě blízká a technická protipovodňová opatření na vodním toku Blata - Studie proveditelnosti

PDF icon 78-vyzvakredlozeninabidky.pdf Veřejné zakázky

Stránky