Např. 07/06/2022
Např. 07/06/2022
Vyvěšeno Sejmuto Název Popis Dokument Kategorie
25.11.2013 11.12.2013 OZNÁMENÍ

Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Silnice R46 MÚK Olšany"

PDF icon 128-2013-2322.pdf Stavební úřad
22.11.2013 29.11.2013 Valná hromada Mikroregionu KOSÍŘSKO PDF icon 126-mkpozvankavh72013.pdf Mikroregion KOSÍŘSKO
15.11.2013 11.12.2013 Nařízení Státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření za účelem tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji

PDF icon 125-narizenistatniveterinarnispravylitopad201.pdf Nařízení, mimořádná opatření!
02.10.2013 28.10.2013 Informace o počtu okrsků v obci a jmenování zapisovatelů PDF icon 121-pocet-okrsku-a-zapisovatel2013.pdf VOLBY
02.10.2013 28.10.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí PDF icon 120-parlament-2013pocetclenu.pdf VOLBY
30.09.2013 15.10.2013 Žádost o vydání voličského průkazu PDF icon 119-zadost-volicsky-prukaz.pdf VOLBY
30.09.2013 15.10.2013 Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 PDF icon 118-moznost-hlasovat-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-ps-2013.pdf VOLBY
30.09.2013 15.10.2013 Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 PDF icon 117-informace-zpusobu-hlasovani-uzemi-ceske-republiky-ve-volbach-do-ps.pdf VOLBY
25.09.2013 04.10.2013 Zasedání zastupitelstva

ve čtvrtek 3. října 2013 v 18 hod

PDF icon 116-rijen-2013.pdf Zastupitelstvo obce
18.09.2013 14.10.2013 Výzva k podání nabídky

Snížení imisní zátěže revitalizací krajinného rámce 1.etapa

PDF icon 124-vyzvakpodaninabidkysnizeniimise.pdf Veřejné zakázky

Stránky