Např. 11/29/2022
Např. 11/29/2022
Vyvěšeno Sejmuto Název Popis Dokument Kategorie
24.04.2020 13.05.2020 Hospodaření obce za rok 2019 PDF icon hospodareni_2019.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 Poskytnuté dotace v roce 2019 PDF icon dotace_2019.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 Vyúčtování dotací za rok 2019 PDF icon vyuctovani_dotaci_2019.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 Sociální fond

čerpání sociálního fondu za rok 2019

PDF icon socialni_fond_2019.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 Krajský úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

PDF icon ku_zprava.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 OZNÁMENI

Závěrečný účet

PDF icon oznameni.pdf Hospodaření obce
24.04.2020 13.05.2020 Rozpočtový výhled

Návrh rozpočtového výhledu na období 2020 - 2023

PDF icon rozpoctovy_vyhled.pdf Hospodaření obce
18.03.2020 31.03.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020

PDF icon rozhodnuti_zakaz_vstupu_bez_rousek.pdf Nařízení, mimořádná opatření!
16.03.2020 01.05.2020 Opatření obecné povahy

Nařízení mimořádného opatření při epidemii

PDF icon verejna_vyhlaska_mimoradne_opatreni_ol_zmena.pdf Nařízení, mimořádná opatření!
15.03.2020 01.05.2020 Nařízení vlády č. 83

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

PDF icon sb034-20-ak.pdf Nařízení, mimořádná opatření!

Stránky