Obecní

UZAVÍRKA místní komunikace

Obec Olšany oznamuje, že od pondělí 31.7 bude uzavřena polní cesta na pozemku parc. č. 894/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vedoucí od domů č.p. 361 a 654 v ulici na Studenec po konec zahrady domu č.p. 366 v ulici na Třebčín z důvodu výkopových prací.

Stránky