Informační z okolí

Připomínkování autobusových jízdních řádů - linka 780400

Na obecním úřadě je k dispozici návrh jízdních řádů k 1.1.2020. S tímto návrhem se můžete seznámit na obecním úřadě, případně si jej můžete vyžádat na adrese obec@olsanyupv.cz. Je možné podávat připomínky k lince 780400, 780401 a 780411, které v současné době zabezpečuje dopravce FTL. Připomínky podávejte do 10.5.2019.

Milan Elfmark

Dotazníkové šetření v obci

Vážení občané,
ve dnech 16. – 30.listopadu 2015 se v naší obci uskuteční DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ pro tvorbu důležitého dokumentu „PROGRAM ROZVOJE OBCE“.

Do Vašich domácností bude dodán 1 kus dotazníku pro občany. Pokud chce dotazník vyplnit více osob, lze jej nakopírovat nebo stáhnout z našich internetových stránek.