Informační z okolí

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, kterým je úterý 31. ledna 2023. V tento den dochází na kterémkoliv územním pracovišti Finančního úřadu pro Olomoucký kraj k rozšíření úředních hodin nad rámec běžných úředních hodin. Úředníci finančního úřadu a podatelny budou veřejnosti přístupní v době od 8 do 17 hodin.

Zákaz venkovního chovu drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže. Opatření bude platit od středy 14.12.2022. Důvodem je rostoucí počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky. Za porušení hrozí vysoké pokuty.Podle nařízení SVS se také v chovech mohou pohybovat jen lidé, jejichž činnost je pro péči o drůbež zcela nezbytná.