Systém nakládání s odpadem

Album/kategorie: 
Popis: 

Systém shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.

Datum vytvoření: 
Pondělí, Leden 1, 2001