Rada obce, komise

Starosta
Milan Elfmark (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.206
email: elfmark@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Místostarosta
René Všetička (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.399 
email: vseticka@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
PharmDr. Jiří Hrbata (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Olšany u Pv č.349
email: hrbata@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
PhDr. Břetislav Tureček (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Hablov č.53
email: turecek@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
Martin Kikal (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)
Hablov č.48
email:  kikal@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Kontrolní výbor
Předseda: Luděk Novotný
Členové:   Pavel Fanta, Martin Křivánek
Činnost:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydávaných obcí
- plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

Finanční výbor
Předsedkyně: Jarmila Šimková
Členové:        Miroslava Drapačová, Vlasta Mlčochová
Činnost:
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Stavební komise
Předseda: Jan Spurný ml.
Členové:
Činnost:
- zajišťuje podklady ke stavební činnosti - vyjádření ke stavebním povolení apod.

Sociální komise
Předsedkyně: Mgr. Alena Kvapilová
Členové:
Činnost:
- zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů
- pořádá - setkání se seniory, vítání občánků, přání jubilantům