Připravované projekty

PŘIPRAVOVANÉ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

stránka je v současné době upravovaná - prosíme o pochopení :)

Tyto projekty jsou právě realizovány nebo jsou připravovány a plánovány v naší obci:

1)    VÝSTAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Projekt řeší revitalizaci brownfieldu bývalých dřevařských závodů. Na části pozemku vyroste nová moderní hasičská zbrojnice. Výhodou bude umístění mimo hlavní komunikaci, a tudíž menší zátěž pro obec a dopravu při cvičeních nebo výjezdu jednotky.  Vzhledem k možnosti získání dotace, a navíc ještě bezúročné půjčky od státu, které společně pokryjí cca 80 % nákladů, dalo zastupitelstvo v září 2023 tomuto projektu zelenou.


Stav

Demolice původních budov + příprava financování

Rozpočet

Cca 50 mil. Kč

Předpokládaná dotace

Cca 20 mil. Kč

Bezúročná půjčka

Cca 20 mil. Kč

 

2)    ZNOVUOTEVŘENÍ ZUBNÍ ORDINACE

Po rozeslání dotazníků, který se týkal znovuotevření zubní ordinace, byl zjištěn velký zájem o tuto službu v naší obci. Během srpna 2023 byla vypsaná veřejná zakázka a vybrán dodavatel vybavení. Během podzimu 2023 se připravuje výběrové řízení na provozovatele zubní ordinace. Dále budou následovat menší stavební úpravy původních prostor a nastěhování vybavení.

 

Stav

Nákup vybavení, příprava výběrového řízení na provozovatele

Rozpočet

Cca 2,7mil. Kč

Dotace

-

 

3)    VÝSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Již dlouhou dobu obec uvažuje o možnosti výstavby domu s pečovatelskou službou v naší obci. Pro tento projekt se pokoušíme definovat jeho přesné zaměření a přesnou péči, kterou je obec schopna poskytnout. Na základě tohoto rozhodnutí můžeme pak získat finance a případně zažádat o dotace. V červnu 2023 zastupitelstvo schválilo přepracování projektu tohoto domu. Jeho případné umístění je plánované za farou.

 

Stav

Diskuze, příprava stavebního projektu

Rozpočet

Nelze stanovit

Předpokládaná dotace

Bude upřesněno, dle vybraného programu

 

4)    MODERNIZACE OSVĚTLENÍ V OBCI

Naše obec podala žádost do programu Ministerstva průmyslu a obchodu na renovaci veřejného osvětlení v celé obci. Renovace se týká výměny svítidel, úpravy výložníků, rekonstrukcí rozvodných skříní a v úseku Záhumení i výměny stožárů. V současné době tento projekt realizujeme. Slibujeme si velké úspory v nákladech na energie. 

 

Stav

Probíhá

Rozpočet

?? Kč

Dotace

?? Kč

 

5)    REKONSTRUKCE HABLOVSKÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2022 jsme připravili plán pro celkovou rekonstrukci areálu, včetně rekonstrukce povrchu hřiště, oplocení a dětských prvků. Žádost jsme podali do programu Ministerstva pro místní rozvoj. V měsíci červenci nám přišla odpověď, že náš projekt byl zařazen mezi náhradní projekty určené k realizaci. Vzhledem k menšímu objemu finančních prostředků jsme alespoň objednali herní prvky pro děti ve věku 3–10 roků, které byly v jarních měsících roku 2023 na hřišti v Hablově instalovány. Momentálně probíhá umístění nových herních prvků, laviček a finální úprava terénu. Pro úpravu plochy hřiště bude v budoucnu znovu podaná žádost o dotaci.

Stav

Finalizace

Rozpočet

400tis. Kč

Dotace

-

 

6)    CYKLOSTEZKA LUTÍN

Jedná se o výstavbu cyklostezky směrem na Lutín, a to po levé straně (ve směru na Lutín) - cyklostezka tak bude navazovat přímo na komunikaci do obce. Momentálně jsme ve fázi vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.

Stav

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby

Rozpočet

Cca 10 mil. Kč

Dotace

Cca 8,3 mil. Kč

 

 7)    VÝSTAVBA NOVÝCH DOMŮ V ČÁSTI NA TŘEBČÍN

Pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě na Třebčín proběhl výběr zájemců dle vyplněných dotazníků. Právě probíhá prodej pozemků za cenu 3500 Kč/m2, bude následovat výstavba inženýrských sítí a předání pozemků novým majitelům.

Stav

Prodej, příprava inženýrských sítí

Rozpočet

??

 

8)    MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ NA ČOV

Výsledkem tohoto projektu má být úspora elektrické energie při provozu ČOV. Na střeše ČOV bude instalovaný takový počet fotovoltaických článků, který z větší části pokryje její provoz.

Stav

Momentálně realizováno

Rozpočet

Cca 1 mil. Kč

 

 9)    VÝSTAVBA CHODNÍKU NA PIANU

Vypracovaný stavební projekt umožňuje výstavbu chodníku od restaurace Grand až na konec obce – na Pianu. Na jaře 2024 je plánováno vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Stav

Příprava veřejné zakázky

Rozpočet

Cca 6 mil. Kč

Dotace

Zažádáno, cca 5 mil. Kč

 

10)    NÁKUP A INSTALACE SÁČKŮ NA PSÍ VÝKALY

Na žádost obyvatelů obce byli nakoupeny zásobníky na sáčky na psí výkaly, které budou instalovány na stávající koše. Probíhá vytipování nejvhodnějších a frekventovaných míst.

Stav

Příprava montáže – označení umístění

Rozpočet