Připomínkování autobusových jízdních řádů - linka 780400

Na obecním úřadě je k dispozici návrh jízdních řádů k 1.1.2020. S tímto návrhem se můžete seznámit na obecním úřadě, případně si jej můžete vyžádat na adrese obec@olsanyupv.cz. Je možné podávat připomínky k lince 780400, 780401 a 780411, které v současné době zabezpečuje dopravce FTL. Připomínky podávejte do 10.5.2019.

Milan Elfmark

Datum: 
Neděle, Duben 21, 2019 - 22:09