Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření).doc