Poplatky v roce 2023

Poplatky pro rok 2023:

TKO - 600,- Kč / osoba - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.5.2023)

STOČNÉ - 1 200,- Kč / osoba  - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.8.2023)

PES - 100,- Kč  - (termín uhrazení od 1.3.2023 do 31.5.2023)

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

pondělí 7:00 - 17:00

středa  7:00 - 16:00

nebo bankovním převodem na číslo účtu 19-2138100257/0100,

v položce variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení a počet osob, za které je poplatek uhrazen.

Datum: 
Úterý, Únor 14, 2023 - 21:40
Kategorie: