Poplatky v roce 2022

Poplatky pro rok 2022:

TKO - 600,- Kč / osoba

STOČNÉ - 1 100,- Kč / osoba

PES - 100,- Kč

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách

pondělí 7:00 - 17:00

středa  7:00 - 16:00

nebo bankovním převodem na číslo účtu 19-2138100257/0100,

v položce variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení a počet osob, za které je poplatek uhrazen.

Datum: 
Pátek, Květen 27, 2022 - 21:40
Kategorie: