webové stránky

Dobrý den,

musím reagovat na odpověď pana starosty ohledně web. stránek. Je s podivem, že stránky Bystročic (kde je na OÚ jeden zaměstnanec) jsou aktualizovány průběžně, ale olšanské, tj. přímo katastrofa. Chtěl jsem se podívat na hlášení obecního rozhlasu, ale poslední hlášení je ze září. Hlavně že jsou tam umístěná hlášení více jak půl roku stará (od dubna. To nemluvím o zápisech zastupitelstva a rady. Nikdo nezávidí členům zastupitelstva poměrně vysoké měsíční odměny, ale ať je proboha za tím vidět aspoň nějaká odvedená práce. Uplynula poměrně dost dlouhá doba od ustavujícího zastupitelstva, ale na stránkách jsou poslední zápisy stále z června. Nečekám od p. starosty další plané sliby. Čekám především na to, aby nám konkrétně sdělil, kdo bude v tomto období za stránky odpovědný a kdy se konečně dočkáme pravidelně aktualizovaných stránek. Na rozdíl od Bystročic jsou na našem OÚ tři zaměstnanci - úředníci a slušně placený místostarosta.

odpověď - webové stránky

Dobrý den. Jak jsem psal již minule, stránky se snažíme aktualizovat průběžně, důležité informace jsou umísťované na internetové stránky dle data doručení na obecní úřad. Neuvažuji informace o prodeji kuřat, slepic apod. Pokud jde o aktuálnost stránek v porovnání s Bystročicemi, které jsou zde nám dávané za příklad, neshledal jsem v aktuálnosti informacích významných rozdílů (stav k 7.12.2018) - poslední zápis ze zastupitelstva je tam ze srpna, hlášení rozhlasu tam není ani z dubna, informace o akcích jsou přidávané stejně jako u nás. Snad jedině rozšíření webu o modul pro seniory by stál za úvahu.  Informace o počasí, pranostiky, východ a západ Slunce aj. nepovažuji za důležité zveřejňovat na stránkách obce. Informace na webové stránky bude v tomto období umisťovat místostarosta (zápisy Rady obce) a starosta (zápisy Zastupitelstva obce). Pokud jde o poměrně vysoké odměny členů zastupitelstva, není měřítkem jejich práce aktuálnost informací na webových stránkách obce. Pokud někdo tyto považuje za tak lukrativní, podobně jako odměnu za funkci starosty, měl možnost se účastnit a kandidovat v nedávno skončených volbách do zastupitelstva obce. Mohl se tak ucházet o přízeň svých spoluobčanů, být zvolen do zastupitelstva a pracovat ve prospěch obce a jejich obyvatel. O nárůstu nesmyslné byrokracie, která zaměstnává pracovníky-úředníky, za poslední roky se rozepisovat raději nebudu.

Milan Elfmark

 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček