Komunitní centrum - Anketa

 

Naše obec se zapojila do projektu “Komunitní centra v Regionu HANÁ“. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím komunitní sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu HANÁ, zahájit činnost komunitních center (KC) jako míst pro setkávání občanů jednotlivých obcí. Centra budou sloužit pro setkávání rodin s dětmi, pro vzdělávací kurzy, výstavy, přednášky a další aktivity. Součástí činnosti každého KC bude i odborné sociální poradenství. V souvislosti se vznikajícím KC Vás prosíme o spolupráci. Abychom mohli co nejlépe naplánovat konkrétní činnosti, které budou v KC probíhat, předkládáme Vám anonymní dotazník. Jeho vyplněním a odevzdáním nejpozději do 15. listopadu 2019 do sběrné schránky označené textem „Komunitní centrum“ a logem ESF a MPSV ve vstupu do nákupního střediska HRUŠKA, nám sami sdělíte o jaké činnosti v tomto centru máte zájem, případně jaký druh sociální práce Vám v naší obci schází. Pokud Vám nevyhovuje forma papírového dotazníku, naleznete na stránkách obce www.olsanyupv.cz odkaz pro vyplnění anonymní elektronické formy dotazníku. Místním komunitním pracovníkem je Mgr. Kateřina Konečná, kterou můžete kontaktovat na mailové adrese kc@olsanyupv.cz nebo  vždy v úterý na telefonním čísle 730 143 226 v době od 9:00 do 17:00 hod.

anketa - elektronické vyplnění

 

Datum: 
Úterý, Říjen 15, 2019 - 09:37
Kategorie: