Dotace

 

 

 

Dotace z programu Olomouckého kraje na podporu JSDH a SDH v roce 2019

 

 Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

 

 
Dotace z programu OPŽP 2014+ 

"Modernizace sběrného dvora Olšany u Prostějova"

Dotace z programu OPŽP 2014+ 

"Olšany u Prostějova, sanační zásah"

 

Dotace z programu IROP 2014+

"Komunitní centrum Olšany"


Dotace z programu OPŽP 2014+

"Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova"

   

 Dotace z programu Olomouckého kraje 

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018 

 Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

 

Projekt: Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova

 

 

 

 

Dotace z programu Olomouckého kraje na podporu JSDH a SDH v roce 2018

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018
Dotace z programu IROP 2014+ -  ITI Olomoucká aglomerace

"Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova"

Dotace z programu OPŽP 2014+

"Posílení separace s navýšením kapacity sběrného ddvota Olšany u Prostějova"Dotace z programu Olomouckého kraje na podporu JSDH a SDH v roce 2017

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

 

 

 Dotace z programu IROP-OPŽP na snížení energetické náročnosti bytového domu


Dotace z programu Olomouckého kraje na Obnova kulturních památek v roce 2017


Restaurování sousoší Pieta
Dotace z programu životního prostředí v letech 2007 - 2013 

 


Dotace z prostředků Olomouckého kraje

na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení

pro rok 2016

vybavení JSDHvybavení JSDH1Vybaveni JSDH2


Dotace - Odstranění staré ekologické zátěže