Zápis ze zasedání ZO 22.05.2019

Album/kategorie: 
Popis: 

Schválení dotace pro TJ Sokol na dofinancování výstavby sportovní haly, Schválení hospodaření za rok 2018, Koupě pozemku parc. č. 596/21 v k.ú. Olšany u Prostějova, Koupě pozemku parc. č. 788 v k.ú. Olšany u Prostějova, Návrh směny části pozemku parc. č. 855/2 v k.ú. Olšany u Prostějova,  Rozpočtová změna č. 2/2019, Vyhláška k dodržování klidu během víkendových dnů, Záměr prodeje stavebních parcel, Schválení smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Datum vytvoření: 
Pátek, Květen 31, 2019