Revitalizace krajinného rámce obce Olšany u Prostějova - 2.etapa