Kroniky

Dokument Popis Datum vytvoření
Školní kronika

Počíná zápisem 1. září 1940, řídícím učitelem Antonínem Navrátilem. Na 70ti stránkách naleznete počty žáků, fotografie, zápisy a související dobové informace. Poslední stránky obsahují úmrtní list jednoho z žáků a učitele z roku 1967.

12.03.2013
Kronika obce Olšan - Hablova

Kronika je třetí kniha. Začíná rokem 1987 a aktuálně zasahuje do roku 2012

12.03.2013
Kronika Měšťanské školy v Olšanech

Kronika začíná školním rokem 1939-1940. Obsahuje i dobové fotografie žáků, učitelského sboru i souvisejících událostí. Končí školním rokem 1969-1970. Dokument obsahuje 252 stran.

12.03.2013
Památní kniha obce Olšanské

Památní kniha obce Olšanské okresu Prostějovského, započata roku 1880. Zápisy počínají rokem 1866 a končí na straně 480 v roku 1958.

03.07.2012
Památní kniha obce Hablov

Památní kniha, založená ku 100 leté slavnosti trvání obce Hablova... v roce 1887, má 147 stran a končí rokem 1987

03.07.2012
Kronika školy Olšanské

Začíná školním rokem 1882-1883 obsahuje 299 stran a končí rokem 1953

03.07.2012
Kronika obce Olšan

Antonín Navrátil, kronikář a předseda MNV započíná tuto kroniku rokem 1958.

03.07.2012