Zápisy zastupitelstva

Dokument Popis Datum vytvoření
Zápis ze zasedání ZO 23.6.2022 01.08.2022
Zápis ze zasedání ZO 21.4.2022 29.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 27.1.2022 28.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 16.12.2021 27.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 21.9.2021 26.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 24.6.2021 25.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 22.4.2021 22.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 28.1.2021 21.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 26.11.2020 20.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 15.10.2020 19.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 15.9.2020 18.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 25.6.2020 15.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 12.5.2020 14.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 13.2.2020 13.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 19.12.2019 12.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 31.10.2019 11.07.2022
Zápis ze zasedání ZO 15.08.2019

Žádost o koupi pozemku parc. č. 528/17, Koupě pozemku parc. č. 459/28, Koupě pozemku parc. č. 390/2 a 386, Koupě pozemku parc. č. 858/14, Informace o rozpočtové změně, Rozpočtová změna, Prodej parcel pro výstavbu RD

26.08.2019
Zápis ze zasedání ZO 22.05.2019

Schválení dotace pro TJ Sokol na dofinancování výstavby sportovní haly, Schválení hospodaření za rok 2018, Koupě pozemku parc. č. 596/21 v k.ú. Olšany u Prostějova, Koupě pozemku parc. č. 788 v k.ú. Olšany u Prostějova, Návrh směny části pozemku parc. č. 855/2 v k.ú. Olšany u Prostějova,  Rozpočtová změna č. 2/2019, Vyhláška k dodržování klidu během víkendových dnů, Záměr prodeje stavebních parcel, Schválení smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

31.05.2019
Zápis ze zasedání ZO 14.03.2019

Schválení změny ve výkonu funkce místostarosty, Dodatečné schválení mimořádné odměny pí. Kvapilové za rok 2018, Dodatečné schválení DPP na přípravu zpravodaje za rok 2018, Schválení DPP na přípravu zpravodaje v roce 2019, Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace MS Olšany – Hablov, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ZO ČZS, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Olšany u Prostějova, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ŘKF, Schválení rozpočtové změny č.1

21.03.2019
Zápis ze zasedání ZO 18.12.2018

Schválení prodeje pozemku parc.č. 442/8; Schválení příslibu finanční spoluúčasti; Informace o Rozpočtové opatření č. 6; Schválení zástupce obce ve školské radě; Schválení koupě pozemků parc.č. 382/11, 391/3, 391/4, 459/26, 858/10, 858/11 k.ú. Olšany u Prostějova; Schválení Rozpočtového opatření č. 7; Schválení Rozpočtu Obce Olšany u Prostějova na rok 2019; Schválení stočného pro rok 2019

27.12.2018
Zápis ze zasedání ZO 30.10.2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů výborů, odměny členům zastupitelstva, rozpočtové opatření č.5, koupě pozemků, záměr prodeje pozemků

04.11.2018