Vyhlášky

Dokument Popis Datum vytvoření
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku-TKO na rok 2017

Poplatek za odvoz TKO stejný jako v roce 2016: 350,- Kč/osobu/rok

29.12.2016
OZV č.2/2016 - o nočním klidu 16.12.2016
Obecně závazná vyhláška č.3-2015(O spádové škole) 03.05.2016
OZV č.1-2015-o místním polatku za provoz TKO na rok 2016 03.05.2016
OZV č.2-2015-o odpadech

Vyhláška určuje způsob sběru a ukládání druhů odpadů v katastru obce Olšany u Pv

03.05.2016
Nařízení Rady Obce 1/2015

Zákaz podomního prodeje na území obce s platností od 1.5.2015

14.05.2015
Vyhláška o poplatcích za TKO č.1/2014

Poplatky za sběr TKO a dalších odpadů

28.01.2015
Vyhláška o místních polatcích č.2/2012

Stanovení poplatků za psa, za zábor veřejného prostranství, aj.

28.01.2015
O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 10.09.2008
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Olšany u Prostějova 10.04.2005
O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD 16.02.2004
O protipožárních opatřeních na území obce 15.06.2002
Systém nakládání s odpadem

Systém shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.

01.01.2001
O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranství 22.04.1998
O udržování čistoty na území obce 28.12.1995