Rada obce, komise

Starosta
RNDr. Milan Elfmark (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.206
email: elfmark@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Místostarosta
Mgr. Jan Spurný (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)     
Olšany u Pv č.289 
email: spurny@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
PharmDr. Jiří Hrbata (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Olšany u Pv č.349
email: hrbata@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
PhDr. Břetislav Tureček (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)    
Hablov č.53
email: turecek@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Radní
Ing. René Všetička (Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozvoj naší obce)
Olšany u Pv č.399
email:  vseticka@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

Kontrolní výbor
Předseda: Martin Kikal
Členové:   Pavel Fanta, Luděk Novotný
Činnost:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydávaných obcí
- plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce

Finanční výbor
Předsedkyně: Jarmila Šimková
Členové:        Lenka Michlová, Miroslava Drapačová
Činnost:
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Kulturní a informační komise - kik@olsanyupv.cz(link sends e-mail)
Předseda: Bc.Roman Brzuska
Členové:
Činnost:
- zajišťuje pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných obcí
- prezentace obce na internetu
- prezentace obce

Sociální komise
Předsedkyně: Mgr. Alena Kvapilová
Členové:
Činnost:
- zaměřuje se na sociální problematiku obce a občanů
- pořádá - setkání se seniory, vítání občánků, přání jubilantům