Zápisy zastupitelstva

Dokument Popis Datum vytvoření
Zápis ze zasedání ZO 15.08.2019

Žádost o koupi pozemku parc. č. 528/17, Koupě pozemku parc. č. 459/28, Koupě pozemku parc. č. 390/2 a 386, Koupě pozemku parc. č. 858/14, Informace o rozpočtové změně, Rozpočtová změna, Prodej parcel pro výstavbu RD

26.08.2019
Zápis ze zasedání ZO 22.05.2019

Schválení dotace pro TJ Sokol na dofinancování výstavby sportovní haly, Schválení hospodaření za rok 2018, Koupě pozemku parc. č. 596/21 v k.ú. Olšany u Prostějova, Koupě pozemku parc. č. 788 v k.ú. Olšany u Prostějova, Návrh směny části pozemku parc. č. 855/2 v k.ú. Olšany u Prostějova,  Rozpočtová změna č. 2/2019, Vyhláška k dodržování klidu během víkendových dnů, Záměr prodeje stavebních parcel, Schválení smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

31.05.2019
Zápis ze zasedání ZO 14.03.2019

Schválení změny ve výkonu funkce místostarosty, Dodatečné schválení mimořádné odměny pí. Kvapilové za rok 2018, Dodatečné schválení DPP na přípravu zpravodaje za rok 2018, Schválení DPP na přípravu zpravodaje v roce 2019, Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace MS Olšany – Hablov, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ZO ČZS, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Olšany u Prostějova, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ŘKF, Schválení rozpočtové změny č.1

21.03.2019
Zápis ze zasedání ZO 18.12.2018

Schválení prodeje pozemku parc.č. 442/8; Schválení příslibu finanční spoluúčasti; Informace o Rozpočtové opatření č. 6; Schválení zástupce obce ve školské radě; Schválení koupě pozemků parc.č. 382/11, 391/3, 391/4, 459/26, 858/10, 858/11 k.ú. Olšany u Prostějova; Schválení Rozpočtového opatření č. 7; Schválení Rozpočtu Obce Olšany u Prostějova na rok 2019; Schválení stočného pro rok 2019

27.12.2018
Zápis ze zasedání ZO 30.10.2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů výborů, odměny členům zastupitelstva, rozpočtové opatření č.5, koupě pozemků, záměr prodeje pozemků

04.11.2018